ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2007

ಹೀಗೂ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗು...

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗು ಶುರುಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವರು ಶ್ರೀ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ. ಅವರ ಐಡಿಯಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಇಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೆಳೆಯ ನಂದಕಿಶೋರ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈ ಬ್ಲಾಗು ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಒಂಚೂರು ಕಾದುನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್!
badge